Create Value for Stakeholders

Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van bedrijfsovernames en de advisering van ondernemingen op het gebied van strategisch financieel beleid. Ik doe dit oplossings- en resultaatgericht vanuit de visie dat er waarde in allerlei vormen gecreëerd wordt voor alle betrokkenen.

Vanuit mijn langjarige ervaring, o.a. als CFO van grotere ondernemingen en als ondernemer/eigenaar van een groothandel, komen er praktische oplossingen en adviezen.

Bij bedrijfsovernames en bij advisering werk ik naar behoefte samen met andere professionele adviseurs zoals juristen, fiscalisten en accountants uit mijn of uw netwerk.

Create Value for Stakeholders